Roditelji moraju da reaguju pravovremeno

Autor: Marina Brašić, specijalni pedagog i OLI integrativni psihodinamski psihoterapeut

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je u svoju klasifikaciju bolesti dodala i zavisnost od interneta, kao bolest kojom se bave stručnjaci za mentalno zdravlje

Internet je deo svakodnevnog života i čini sastavni deo odrastanja dece i mladih. Iako postoji puno prednosti i pogodnosti koje on donosi, ne treba zanemariti veliki broj problema koji se pojavljuju sa ovim globalnim fenomenom.

Šta je internet zavisnost?

Zavisnost od interneta se definiše kao skup različitih ponašanja kojima se prekomerno upotrebljava i zloupotrebljava internet. Osoba takvim ponašanjem ugrožava sebe i druge, izlaže se neprilikama i ne može samostalno da se odupre internet sadržajima. Pojavni oblici ovog poremećaja su razne vrste zavisnosti – od internet kockanja, društvenih mreža, igrica, pornografskog sadržaja i dr. Kod dece i mladih,najčešće se ispoljavaju zavisnost od društvenih mreža i od igranja online igrica.

Razlozi nastanka zavisnosti od interneta

Deca najčešće pokušavaju da razvojno normalne potrebe zadovolje na internetu zato što im je tako lakše, dostupnije i naizgled bezbednije. Na internetu nema odlaganja zadovoljstva, nije potrebno mnogo ulagati u razvijanje veština komunikacije, a strah od greške ili odbacivanja je sveden na minimum. Društvene mreže i igrice pružaju beg od realnog sveta, u kome ima obaveza, stvarnih prijatelja, odlaganja potreba, testiranja socijalnih veština. Ovako ulaze u virtuelni svet zadovoljstva i zaštićenosti od neuspeha kojim oni upravljaju na vrlo lak način. Mladi koji imaju probleme u socijalnim odnosima, poteškoće u uspostavljanju odnosa sa vršnjacima, problem sa samopuzdanjem i samopoštovanjem, često bivaju usmereni na igrice i društvene mreže kao način prevazilaženja ovih svojih problema. Stidljivost i socijalne fobije često su razlog zavisnosti od interneta. Mnogi mladi ne uspeju odmah da se uključe u vršnjačku grupu zbog prisutnog straha od odbacivanja ili negativne procene. Ovaj strah je normalan, posebno u tinejdžerskom periodu razvoja, i uz podršku roditelja i okoline prirodno se prevazilazi. Međutim, tamo gde izostane adekvatna podrška okruženja, virtuelni svet olakšava prevazilaženje ovih neprijatnih osećanja, ali i mogućnost da mlada osoba postane zavisna od društvenih mreža ili igrica. Osećanje usamljenosti i strah od bliskosti nisu karakteristični samo za tinejdžere, ali su definitivno razlozi zašto osobe postaju zavisne od interneta. Društvene mreže pomažu da se proširi krug ljudi koje osoba površno poznaje i sa kojima je u kontaktu. Strah da će ih neko izdati je minimalan, odnosi su površni bez mnogo emotivnog ulaganja, a jedan prijatelj se može brzo zameniti drugim. Tako osoba ima doživljaj da stalno ima nekog ko je podržava i sa kim je bliska. Ne tako retko, roditelji i sami daju loš primer deci preteranom upotrebom društvenih mreža. Da zaključimo, ima puno ličnih i porodičnih razloga zašto dete može postati zavisno od interneta. Internet nudi priliku da svakodnevni zahtevi života i problemi izgledaju mnogo lakše i lepše, pa tada osoba počne da živi u virtuelnom svetu društvenih mreža i igrica.

Simptomi koji pokazuju zavisnost od interneta

Roditelji najčešće potraže stručnu pomoć kada primete da njihovo dete kontinuirano izostaje iz škole zbog neprestanog igranja igrica, kada je dete ugrozilo svoje obrazovanje i školski uspeh zbog stalnog korišćenja društvenih mreža, kada krene da ispoljava agresivno ponašanje prilikom zabrane upotrebe računara i mobilnog telefona, ali i kada prestane da se interesuje za život izvan sveta igrica i interneta.

Kako preventivno reagovati?

Da biste zaštitili dete od rizika koji vrebaju sa interneta (nasilje, zloupotreba, manipulacija i sl.), potrebno je da razvijate odnos poverenja i otvorene komunikacije sa svojim detetom. Razumite razvojne potrebe deteta i pokušajte da ga motivišete da ih zadovoljava izvan interneta. Razgovarajte sa njim nenametljivo o tome kako dete može samo da se zaštiti, informišite se koje sve mogućnosti tu postoje. Roditelji nekada iz najbolje namere zaboravljaju rizike koje neograničeno korišćenje interneta donosi. Napravite dogovor sa detetom o tome kada i koliko može da se koristi internet, uz obaveze koje moraju da slede. Takođe, ograničite upotrebu interneta u toku noći.

Ono što je najvažnije jeste da ste vi roditelj i da je dok dete raste i sazreva vaš osnovni zadatak da mu obezbedite nesmetani rast i razvoj, i fizički i mentalni. Motivišite svoje dete da se bavi nekim drugim aktivnostima (sport, hobi), pa će mu ostati manje vremena za internet. Podrška stručnjaka je uvek dobrodošla kada imate neku vaspitnu dilemu, ali i kada postoji problem koji prevazilazi vaše trenutne mogućnosti.