Na preko 190 različitih zastava svih zemalja na svetu postoji mnoštvo boja i simbola. Međutim, skoro nijedna zastava na sebi nema ljubičastu boju. Razlog za ovu interesantnu činjenicu leži u tome što je ljubičasti pigment vekovima dobijan iz ljuštura posebne vrste mediteranskog morskog puža. Proces je bio dugotrajan i skup, pa je sve do XIX veka vrednost jednog grama boje najčešće bila jednaka vrednosti jednog grama zlata. To je ljubičastu odredilo kao boju koja simboliše moć i bogatstvo, ali ni najbogatije države se nisu upuštale u to da je uzmu za deo zvaničnog obeležja.

Promena je nastupila otkrićem sintetičke ljubičaste boje, polovinom XIX veka. Hemičar Vilijam Henri Perkin je, pokušavajući da napravi lek za malariju, slučajno sintetisao novo jedinjenje koje je bilo ljubičaste boje. Ljubičasta se pojavljuje na zastavama koje su nastale nakon ovog otkrića.