Tridesettrogodišnji britanski pustolov Ros Edžli uspeo je da prepliva 2.865 kilometara oko Velike Britanije. Za ovaj poduhvat mu je bilo potrebno punih pet meseci tokom kojih nije kročio na kopno. Jedini povremeni odmor od borbe sa morskim strujama i meduzama je imao na pratećem brodiću. Naizmenično je plivao i odmarao se po šest sati, a računa se da je tokom ovog poduhvata Ros potrošio više od pola miliona kalorija.