Za farmaceute – Betty

BETTY je marketinški koncept – program za lojalnost krajnjih korisnika. Program pruža marketinške instrumente koji će pomoći apoteci da poveća nivo svojih usluga i da obezbedi lojalnost korisnika.

Marketing klub apoteka BETTY ujedinjuje veliki broj apoteka širom zemlje. Ovo je moderan program saradnje, baziran na iskustvu lokalnih tradicija i najsavremenijih tendencija u razvoju apotekarske prakse u Evropi. Zajednički cilj kojem težimo je da apoteka bude u potpunosti fokusirana na korisnika i njegove potrebe.

BETTY se razvija u 4 zemlje Balkanske grupe PHOENIX Pharma – u Srbiji, Bugarskoj, Makedoniji, Bosni i Hercegovini.