Potreban ili neophodan?

 

Nizak nivo ovog vitamina povezan je sa povećanim rizikom za razvoj kardiovaskularnih bolesti, astme kod dece, malignih oboljenja, multiple skleroze, poremećaja u okviru imunog Sistema.

 

Autor: Mr ph Brankica Milinković

 

Poslednjih nekoliko godina vitamin D3 je zadobio veliku i opravdanu pažnju stručne i opšte javnosti. Sve veći broj studija ukazuje na značaj vitamina D3 i na to da je njegov nivo u krvi dobar parametar za procenu opšteg stanja zdravlja budući da ima brojne funkcije u organizmu. Vitamin D3 je važan za ceo organizam, a pre svega za zdravlje kostiju. Nedovoljne količine kod dece dovode do rahitisa, a kod odraslih se javljaju osteoporoza i osteomalacija, gde dolazi do razgradnje kosti.

S obzirom na to da reguliše različite procese u organizmu, ne čudi to da nedostatak vitamina D može dovesti i do ozbiljnih posledica po zdravlje čoveka. Optimalne količine su važne i zbog fertiliteta, odnosno plodnosti određene osobe. U pankreasu je neophodan za održavanje dobre sekrecije, odnosno lučenja insulina. U mozgu je bitan za optimalno održavanje nervnog sistema, kao i za mišiće.

 

Da li imamo dovoljno vitamina D3?

Kod pacijenata se sve češće uočava deficit ovog vitamina. Sa manjom količinom od one neophodne živi čak 64% stanovništva na celoj planeti. Postoje i oblasti gde je deficit prisutan kod čak 80% ljudi. U Evropi sa nedovoljnom količinom vitamina D3 živi 58% osoba. Nizak nivo vitamina D3 je postao problem javnog zdravlja.

 

Šta je glavni uzrok deficita?

Izlaganje suncu je osnovni izvor vitamina D3, kako za decu tako i za odrasle u svim životnim dobima, ali svedoci smo da nam to nije svakodnevno u praksi zbog brzog tempa života. Pored ovog, značajni faktori za nastanak deficijencije vitamina D3 su i industrijska revolucija, koja za posledicu ima zagađenje životne sredine, odeća i upotreba zaštitnih krema tokom izlaganja suncu, zimski period i što je jako značajno – nedovoljan unos vitamina D3 putem hrane. Pored ovog postoji i funkcionalni deficit vitamina D3, koji je posledica različitih bolesti (bolesti jetre, bubrega usled pojačane urinarne ekskrecije vitamina D3, gojaznost).

 

Suplementacija kao rešenje

Uz sve ovo, dolazimo do zaključka da je suplemantacija vitamina D3 neophodna. U zavisnosti od starosne dobi i opšteg stanja organizma zavisi preporučena dnevna doza, zato je obavezna konsultacija sa lekarom ili farmaceutom.

Ako već moramo da unosimo vitamin D3 u vidu suplementacije, u širokom spektru vitamina koji nam se danas nudi, moramo biti mudri i odabrati onaj koji ima druge dobrobiti po zdravlje a to je vitamin D3 sa INULINOM, prebiotskom kulturom koja ima blagotvorne efekte na crevnu floru.