Kako se pripremiti za vakcinaciju

Vakcinacija је АКТIVNА IMUNIZACIJA. Podrazumeva ubacivanje oslabljenih uzročnika pojedinih bolesti ili nekih njihovih delova u organizam, u cilju aktivacije našeg imunog sistema. Tada se stvaraju antitela koja su specifčna za tog uzročnika bolesti.

Imunološki odgovor neće izostati nakon vakcinacije, ali titar antitela nakon vakcinacije može varirati u zavisnosti od mnogobrojnih faktora. Pre svega od godina svakog pojedinca, pola, genetike i komorbiditeta, kao i uslova u kojima živimo. Tip vakcine, soj vakcine, doza vakcine, raspored vakcinacije, način primene vakcine i vreme revakcinacije su bitni faktori za uspešnost vakcinacije. Na ove nabrojane faktore mi nе možemo ili možemo jako malo uticiti. Međutim postoje i faktori koji su pod našom kontolom i čijom korekcijom možemo poboljšati uspešnost vakcinacije.

Ishrana је jedan od najvažnijh faktora koji može uticati nа jačinu imunološkog odgovora. Zbog toga treba povesti računa o BMI, nutritivnom statusu i statusu mikronutrijenta (vitamini А, D, Е i cink). Ponašanje pojedinca (pušenje, konzumacija alkohola, fizička aktivnost, stres … ) mogu biti uzroci lošeg ili dobrog odgovora nа vakcinaciju. Imunološki status pojedinca, prekomerna upotreba antibiotika, primena probiotika i prebiotika mogu biti samo neki od razloga za lošiji imunološki odgovor nа vakcinaciju. Mnogobrojne studije govore u prilog tome da dodatni unos mikronutrijenata, nе samo pravilnom ishranom već i kvalitetnom suplementacijom, može značajno poboljšati imunološki odgovor nа vakcinaciju pojedinca. Naučnim istraživanjima na osobama vakcinisanim vakcinom protiov sezonskog gripa, došlo se do sledećeg zaključka:

Pacijenti mogu značajno poboljšati imunološki odgovor popravljanjem svog statusa mikronutrijenata.

U istraživanjima su uočeni benefiti za vakcinaciju protiv gripa:

  1. Četvorostruko ili veće povećanje titra antitela kod više od polovine pacijenata vakcinisanih protiv gripa
  2. Veća proliferacija limfocita, tj. bolji imuni odgovor, u grupi koja је koristila suplementaciju
  3. 50% manje dana bolesti u odnosu nа kontrolnu grupu

Kako sve vakcine funkcionišu nа sličan način, ove benefite možemo očekivati nakon primene vakcine protiv bilo koje zarazne bolesti ( COVID-19, HEPATITIS А, HEPATITIS В …. )

Ortomolekularna medicina daje najbolji odgovor nа pitanje kako napraviti dobar balans mikronutrijenata za određenu namenu.
Ortomolekularna medicina proučava mikronutrijente i nа osnovu naučnih saznanja pravi specijalne balanse koji omogućavaju dobru iskoristljivost mikroelemenata, ali i njihovu maksimalnu efikasnost zahvaljujući specijalnim sinergističkim kombinacijama.
Orthomol Vital f ili Vital m је hrana za posebne medicinske namene, za suzbljanje efekta stresnih, životnih stanja kroz koje žena ili muškarac prolazi. Sadrži odabranu kombinaciju vitamina, minerala, fitonutrijenata i masnih kiselina koji svakodnevnom primenom omogućavaju organizmu da se lakše izbori sa efektima stresa. Pogodan је za primenu kod osoba koje su svakodnevno pod stresom, osećaju konstantan umor, pospanost, napetost i razdražljivost. Pomaže u očuvanju imuniteta i prevenciji respiratornih infekcija i hroničnih oboljenja. Predstavlja dobru podršku imunom sistemu i može se koristiti u periodu oko i nakon vakcinacije u cilju povećanja titra antitela nakon vakcinacije. Posebno pogodan za osobe koje su u kontaktu sa velikim brojem ljudi kao što su menadžeri, zdravstveni radnici, prosvetni radnici, ljudi koji rade u smenama (nоćnе smene) …