Zahvaljujući najnovijim astronomskim otkrićima, Saturn je pretekao Jupiter po broju satelita koji orbitiraju oko planete. Pronađeno je 20, do sada neotkrivenih, tela koja se kreću u tri skupa Saturnovih spoljnih meseca. Tako je ukupan broj Saturnovih poznatih satelita porastao na 82, što je za tri više od broja prirodnih pratilaca Jupitera. Naučnici smatraju da su ova nebeska tela nastala raspadom krupnijih satelita.