Vozačima koji prekorače dozvoljenu brzinu estonska policija odnedavno je počela da nudi alternativu novčanoj kazni. Umesto plaćanja, vozači moraju da koriste svojevrsni tajm aut, to jest da odsede određeno vreme u parkiranom vozilu. To vreme je definisano u vezi sa veličinom prekršaja i kreće se od dvadeset minuta do sat vremena. Ovu mogućnost mogu da iskoriste vozači koji nisu ranije kažnjavani.