Apotekarska ustanova

Autor: Mr Ph Jelena Nešović

U ovom trenutku se izrađuju 34 galenska leka i 31 proizvod galenske kozmetike koji su dostupni u preko 700 apoteka na tržištu Srbije

Komapnija Phoenix Pharma već nekoliko godina ima svoju privatnu robnu marku pod imenom LIVSANE.

LIVSANE je ekskluzivni brend dostupan samo u ograničenom broju apoteka, sa širokim asortimanom proizvoda vrhunskog kvaliteta. Atraktivan dizajn, prepoznatljivost na policama, jasna poruka i pristupačne cene su epiteti koji se vezuju za LIVSANE.

LIVSANE brend ima tri odvojene linije proizvoda:

Prvu liniju čine poroizvodi koji su dostupni u 18 zemalja Evrope u kojima posluje Phoenix grupa. Paleta ovih proizvoda je veoma široka i čine je različite kategorije proizvoda kao što su: medicinska sredstva, dijetetski suplementi, hrana za posebne medicinke namene i proizvodi opšte upotrebe. Ovom paletom proizvoda odgovaramo na potrebe svojih kupaca od samog rođenja pa do zrelog doba u održanju zdravlja i pravilnoj nezi.

Druga linija proizvoda su čajevi koji se proizvode u Srbiji od najkvalitetnijih sirovina.

Treća linija porizvoda se izrađuje u AU LIVSANE Galenskoj laboratoriji i čine je galenski lekovi i kozmetički proizvodi

AU LIVSANE apoteka i galenska laboratorija je osnovana 2015. godine u Novom Sadu i u njoj se izrađuju galenski lekovi i kozmetički proizvodi. Zaposleni u Galenskoj laboratoriji LIVSANE su profesionalci koji znaju da zdravlje drugih ljudi zavisi od kvaliteta njihovog rada. Svi galenski lekovi koje izrađujemo u skladu su sa važećim Pravilnikom o galenskim lekovima. Svi preparati Galenske laboratorije AU LIVSANE izrađeni su po oficijalnim proskripcijama iz Farmakopeja i Magistralnih formula, dok sve sirovine korišćene u njihovoj izradi poseduju odgovarajuće ateste.

U ovom trenutku se u Galenskoj laboratoriji AU LIVSANE izrađuju 34 galenska leka i 31 proizvod galenske kozmetike koji su dostupni u preko 700 apoteka na tržištu Srbije.

U cilju stalnog unapređenja proizvoda i usluga koje pruža, Galenska laboratorija AU LIVSANE je u aprilu 2018. godine registrovala laboratoriju za kontrolu kvaliteta galenskih lekova, čime je priča zaokružena, a kvalitet proizvoda zagarantovan.