LEKOVI ZA SRČANU INSUFICIJENCIJU

Obavezno konsultujte farmaceuta

 

Ukoliko se ne leči, srčana insuficijencija progresivno napreduje i ugrožava funkciju drugih sistema organa i opšti kvalitet života.

 

autor: Mr ph Dušan Goljić

 

Srčana insuficijencija (srčana slabost) jeste oboljenje koje najčešće nastaje kao posledica druge kardiovaskularne bolesti kao što je neadekvatno lečena hipertenzija. Može nastati i kao posledica miokardiopatija i infarkta miokarda. Razvija se tako što u srčanom tkivu dolazi do reorganizovanja strukture mišića, odnosno zadebljanja srčanih komora. Smanjen kapacitet srca, koji ne može da postigne potrebni pritisak, dovodi do zastoja krvi u krvnim sudovima, te do prelaska vode u druga tkiva. Često se kao posledica javlja voda u plućima ili oticanje donjih ekstremiteta.

 

Terapija srčane slabosti

Lekovi koji se koriste za terapiju srčane insuficijencije podeljeni su u grupe prema dejstvu:

– ACE inhibitori (ramipril, enalapril, kaptopril, fosinopril i dr.)

Diuretici (Hidrohlortiazid, indapamid, furosemid i dr.)

Beta-blokatori (Bisoprolol, metoprolol, atenolol, karvedilol, nebivolol i dr.)

Nitrati (isosorbid-nitrati, pentaeritril-tetranitrat)

Digoksin.

Pored lekova koji deluju na kardiovaskularni sistem, ovi pacijenti često uzimaju lekove za razređivanje krvi (antikoagulanse), kao i lekove za sniženje holesterola u krvi (hipolipemike).

Terapiju za srčanu insuficijenciju ordinira lekar specijalista, a uzimanje lekova se mora sprovoditi disciplinovano prema propisanom režimu i savetu farmaceuta.

 

Kontraindikacije i mere opreza

Potrebno je obratiti pažnju kod uzimanja određenih biljnih i vitaminskih preparata i hrane kod uzimanja terapije za srčanu insuficijenciju, jer zbog interakcija može doći do promenjenog efekta leka. Usled neadekvatnog lečenja, kompleksna priroda ovog oboljenja može imati posledice po ceo organizam.

Upotreba preparata na bazi magnezijum hlorida je kontraindikovana kod upotrebe digoksina, jer ovo jedinjenje smanjuje dejstvo leka. Dodatno, preparati na bazi kantariona mogu umanjiti efikasnost lekova za srčanu slabost. Primena žen-šena i vitamina E se ne preporučuje kod istovremene upotrebe antikoagulanasa.

Upotreba alkohola se ne preporučuje onda kada se uzima ova terapija. Nikotin i farmaceutske zamene za nikotin (terapija odvikavanja od pušenja) takođe nisu preporučljivi jer mogu poremetiti izlučivanje tečnosti kao i srčani ritam. Preporučuje se smanjen unos slanih i masnih obroka zbog njihovog nepoželjnog dejstva na krvni pritisak. Ne savetuje se konzumiranje grejpfruta kod upotrebe lekova za srčanu insuficijenciju, jer smanjuje njihovo dejstvo. Preporučuje se korigovano uzimanje banana i druge hrane bogate kalijumom i drugim elektrolitima. Kod uzimanja digoksina potrebno je odvojiti uzimanje leka od hrane bogate mlečnim proizvodima i vlaknima (povrće ili žitarice) periodom od barem dva sata, jer ova hrana može smanjiti apsorpciju leka.

 

Kombinovane formulacije lekova

Problem lečenja srčane insuficijencije je tzv. polifarmacija, odnosno uzimanja više od pet lekova istovremeno od strane jednog pacijenta. To smanjuje revnost podizanja terapije u apoteci i uzimanja lekova, što za posledicu može imati pogoršanje stanja. Veliku prednost u terapiji srčanih oboljenja dale su nove kombinovane formulacije lekova, koje sadrže dve ili tri aktivne supstance u jednoj dozi, te se lakše postižu željeni efekti.