Japansko Ministarstvo zdravlja predlaže da se zaposlenima omogući da odspavaju pola sata tokom ranog poslepodneva. Ovaj predlog naišao je i na podršku nekih poslodavaca, kao što je IT kompanija Nextbeat. Njihovim zaposlenima sada na raspolaganju stoje dve sobe sa krevetima i sofama gde zaposleni mogu da prilegnu i odmore se. Sobe su opremljene uređajima za eliminisanje spoljne buke. Unutra nije dozvoljen unos laptop računara, tableta ili telefona.

Razlog za iznošenje ovakvog predloga krije se u rezultatima istraživanja koje je pokazalo da usled pospanosti opada produktivnost zaposlenih. Šteta koja nastaje na taj način umanjuje profit japanskih kompanija za 138 milijardi dolara, a predlagači smatraju da ova mera može da doprinese umanjenju negativnih efekata pospanosti.