Milioni skakavaca su tokom leta opsedali Las Vegas. Iako je bilo šaljivih tumačenja prema kojima su insekti došli da bi se okušali u igrama na sreću, pojavila se i struja mišljenja koja veruje da ovo ima veze sa misterioznim područjem poznatim kao Oblast 51. Naučnici kažu da je vlažno vreme tokom prethodnih meseci stvorilo idealne uslove za porast populacije skakavaca i njihovu migraciju, kao i da se ovakve pojave dešavaju s vremena na vreme.