betty-magazin-jul-2021-1

Dr Ivica Kragović

Osteoporoza

Prevencija i lečenje

 

Broj 97, jul 2021.

Da biste imali zdrave kosti i prevenirali pojavu osteoporoze, potrebna je kontinuirana briga o koštanom sistemu tokom celog života, vežbanje, izlaganje suncu i ishrana bogata proteinima, kalcijumom i vitaminom D

Produžavanjem životnog veka ljudi, što je rezultat promene uslova života i napretka medicine, osteoporoza se sve više nameće kao problem od koga pati veliki deo stanovništva. Ova bolest, pored subjektivnih i objektivnih tegoba koje imaju pacijenti, predstavlja socijalni i ekonomski problem čak i za visokorazvijene zemlje. Sve se više izdvajaju sredstva iz zdravstvenih budžeta za lečenje osteoporoze, a naročito za saniranje posledica, što često košta više od samog lečenja. Jedan broj pacijenata je teško pokretan, sa bolnim sindromom i zavisan od pomoći i nege drugih osoba. Zbog toga se sve više pažnje posvećuje prevenciji osteoporoze i promovisanju zdravog načina života, koji u velikoj meri može da spreči ili bar da ublaži tu bolest.

Genetika: Genetski faktor je nepromenljiv, pa je prevencija usmerena na prihvatanje zdravih navika i stila života od najranijeg doba i njihovo praktikovanje tokom celog života sa ciljem održavanja gustine kostiju. Jer da bismo imali zdrave kosti i da bismo izbegli osteoporozu, potrebna je kontinuirana briga o koštanom sistemu tokom celog života.

Detinjstvo i adolescencija: Tokom detinjstva i adolescencije se postiže maksimalna gustina kostiju. Mladost je kritični period za koštanu građu, kada kosti postaju veće i gušće. Gušće kosti tokom mladosti utiču na to da su ljudi manje podložni osteoporozi tokom života. Prosečno se jedna polovina koštane mase akumulira u adolescenciji. Maksimalna akumulacija kalcijuma u kostima je u pubertetu, odnosno sa 12 i po godina kod devojčica i sa 14 godina kod dečaka.

Ishrana i fizička aktivnost

Ishrana i fizička aktivnost su takođe važni faktori. Normalna telesna težina tokom detinjstva i u adolescenciji doprinosi postizanju optimalne koštane gustine. Ljudi dostižu maksimalnu koštanu gustinu od 25. do 30. godine starosti. Nažalost, jedan broj ljudi zbog uticaja mnogih faktora ne dostiže maksimalnu koštanu gustinu u mladosti i oni su pod rizikom da im se razvije osteoporoza tokom života.

Zbog toga su fizička aktivnost i ishrana bogata kalcijumom, vitaminom D3 i proteinima, kao i izlaganje suncu, značajni za postizanje maksimalne koštane gustine.

Održavanje normalne koštane gustine i sprečavanje preranog gubitka: Koštana gustina održava se kod odraslih do 40. godine, odnosno postoji balans koštane građe i koštane razgradnje. Nakon 40. godine kod nekih ljudi koštana razgradnja postaje intenzivnija i smanjuje se koštana gustina. Na usporavanje ovog procesa utiču izbalansirana ishrana, vežbanje i izlaganje suncu, dok se negativnim faktorima smatraju prekomerno konzumiranje alkohola, pušenje, neki medikamenti i oboljenja.

Da bi se održala optimalna koštana gustina, potrebna je optimalna stimulacija kostiju koju će obezbediti redovna fizička aktivnost i dovoljan materijal za građu kroz adekvatnu ishranu. Kritičan period kod žena je menopauza, kada zbog estrogenskog deficita dolazi do negativnog koštanog bilansa. Zbog toga je značajno dostizanje maksimalne koštane gustine tokom mladosti, kao i njeno dalje održavanje, jer se smatra da 10 posto veća koštana gustina odlaže razvoj osteoporoze za 13 godina.

Starije osobe: I u trećem dobu, kao i tokom celog života, fizička aktivnost i odgovarajuća ishrana smanjuju rizik od pojave osteoporoze i posledičnih lomova. Ipak, nivo kalcijuma kod starijih ljudi može da se smanji zbog slabijeg apetita ili drugih oboljenja, kao što su smanjena crevna resorpcija, nedostatak vitamina D3 i manja sposobnost bubrega da zadrže kalcijum.

Vitamin D3 može biti niži i zbog retkog izlaganja suncu, umanjene sposobnosti kože da ga sintetiše i manje sposobnosti bubrega za aktivaciju vitamina. Proteinska ishrana je značajna za održavanje fizičke funkcije, dok je fizička aktivnost značajna za održavanje mišićne mase, što sve zajedno smanjuje rizik od padova i lomova.

Dijagnostika i lečenje

Ponekad su i pored adekvatne ishrane, redovne fizičke aktivnosti i zdravog stila života, potrebni i medikamenti kako za prevenciju, tako i za lečenje osteoporoze.

Denzitometrija: Kod osoba koje imaju genetsku predispoziciju preporučuje se denzitometrija, odnosno snimanje gustine koštane mase. Denzitometrija se preporučuje i ženama preko 65 godina, kao i ženama koje su u postmenopauzi i imaju jedan faktor ili nekoliko faktora rizika za razvoj osteoporoze, svim muškarcima preko 70 godina, ali i mlađim muškarcima koji imaju kliničku sumnju za osteoporozu, svim odraslim osobama koje su imale osteoporotični prelom, onima koji imaju sekundarne rizične faktore za razvitak osteoporoze, kao i onima koji se leče od ove bolesti da bi se utvrdili efekti farmakološke terapije.

Medikamenti i suplementi: Osobama sa dijagnozom osteoporoze dostupna je paleta medikamenata i suplemenata kojima se može stopirati dalji razvoj osteoporoze i poboljšati koštana gustina. Lekovi su najčešće u obliku tableta, a postoje i injekcione i infuzione forme lekova. U zavisnosti od mehanizma delovanja, postoje lekovi za stimulaciju koštane građe, koji se ređe koriste i lekovi za blokiranje mehanizma koštane razgradnje.

Pored medikamentozne terapije, potreban je i sveobuhvatan pristup pacijentima sa osteoporozom, naročito kod onih sa teškom osteoporozom, da bi se predupredio rizik od osteoporotičnih lomova: obezbeđivanje sigurnih uslova u kući (ne sme biti klizavih površina, potrebno je obezbediti mesta za hvatanje, odstraniti kablove, izbegavati kadu), korekcija vida, lečenje propratnih oboljenja koja dovode do vrtoglavica, nesvestica i rizika od pada, uključivanje više specijalnosti u tretman itd.

Skelet po definiciji ima potpornu, zaštitnu i pokretačku funkciju, koja naročito dolazi do izražaja u trećem dobu. Brinite o svojim kostima, osteoporoza može da se spreči i leči ukoliko se preduzmu mere na vreme.

casopis-srbija-maj-app